PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG

Việt Nam – Nhà phân phối Hồ Chí Minh: Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park

2018-12-07

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐKQT VINMEC - BỆNH VIỆN ĐKQT VINMEC CENTRAL PARK

Địa chỉ: số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3622 1166  Hotline: 0973363991 (Ds. Quang Ánh Nguyệt)

Website : www.vinmec.com E-mail: info@vinmec.com