GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Nhật Bản

2015-11-23

Tên bằng độc quyền sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số bằng độc quyền sáng chế: 5755640

Địa chỉ tìm kiếm: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000