GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Tác dụng đề phòng đối với căn bệnh tim mạch của Lycopene

2010-02-12

LYCOPENE BẢO VỆ TIM MẠCH

Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong của nhân loại, chiếm khoảng 35% tổng nguyên nhân gây tử vong. Thủ phạm chính của căn bệnh này chính là mỡ trong máu bị oxy hóa. Từ đó các nhà khoa học nghĩ đến khả năng chống oxy hóa của Lycopene có thể đề phòng bệnh tim mạch. Năm 1993, đã cho ra hàng loạt báo cáo nghiên cứu mang tính liên quan giữa carotene và bệnh tim mạch.

     Kardinaal AF, et al. Antioxidants in adipose tissue and risk of myocardial infarction: the EURAMIC Study. Lancet 1993; 342:1379–1384. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-49KC76B-GT&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=66914f490b732d19f2331ca89b148427

     Gaziano JM, et al. A prospective study of consumption of carotenoids in fruits and vegetables and decreased cardiovascular mortality in the elderly. Ann Epidemiol 1995; 5:255260.

http://www.annalsofepidemiology.org/article/1047-2797(94)00090-G/abstract

     Price JE, Fowkes FG. Antioxidant vitamins in the prevention of cardiovascular disease. The epidemiological evidence. Eur Heart J 1997; 18:719727. http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/18/5/719?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&volume=18&firstpage=719&resourcetype=HWCIT

♦     Kristenson M, et al. Antioxidant state and mortality from coronary heart disease in Lithuanian and Swedish men: concomitant cross sectional study of men aged 50. Br Med J 1997; 314:629633. http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2126116&blobtype=pdf

Trước đây người ta cho rằng do tác dụng của β-carotene trong thức ăn đem đến hiệu quả bảo vệ tim mạch. Nhưng khi đi sâu vào nghiên cứu, cụ thể năm 1996 trên tạp chí y học uy tín quốc tế (New England Journal of Medicine) đăng đồng thời hai bài luận văn xác định thường xuyên sử dụng β-carotene không có lợi ích đối với việc phòng ngừa khối u, bệnh tim mạch…thậm chí có thể gây tác dụng phụ. Kết quả này khiến nhiều người thất vọng quay sang tìm hiểu Lycopene.

      Hennekens CH, et al. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996; 334: 1145-1149. 

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/334/18/1145

      Omenn GS, et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996; 334: 150-1155.

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/334/18/1150

Đến năm 1997, có nghiên cứu báo cáo Lycopene mới thật sự giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đồng thời Kohlmeier triển khai một hạng mục nghiên cứu “tình trạng sức khoẻ” trên 1379 nam giới ở 10 quốc gia thuộc Châu Âu, phát hiện hàm lượng Lycopene cao trong cơ thể có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp.

      Kohlmeier L, et al. Lycopene and myocardial infarction risk in the EURAMIC Study. Am J Epidemiol 1997;146:618626.

http://aje.oxfordjournals.org/cgi/reprint/146/8/618

      Rissanen T, et al. Low plasma lycopene concentration is associated with increased intimamedia thickness of the carotid artery wall. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20:26772681.

http://atvb.ahajournals.org/cgi/reprint/20/12/2677.pdf

      Klipstein-Grobusch K., et al. Serum carotenoids and atherosclerosis. The Rotterdam Study. Atherosclerosis 2000; 148: 49-56.

        http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(99)00221-X/pdf

      Rissanen T, et al. Low serum lycopene concentration is associated with an excess incidence of acute coronary events and stroke: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Br J Nutr 2001; 85:743–754.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11430780

Báo cáo của Fuhrman cho rằng Lycopene còn có chức năng điều tiết cholesterol, cho Lycopene vào trong dung môi có thể ức chế sự hợp thành của đại thực bào cholesterol; trong nghiên cứu lâm sàng quy mô nhỏ phát hiện, liên tục trong 3 tháng mỗi ngày dùng 60 mg Lycopene có thể giảm 14% cholesterol trong huyết tương.

Fuhrman B, et al. Hypocholesterolemic effect of lycopene and beta-carotene is related to suppression of cholesterol synthesis and augmentation of LDL receptor activity in macrophages. Biochem Biophys Res Commun 1997; 233:658-62.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9168909

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng, Lycopene có thể giúp đề phòng chứng xơ cứng động mạch, trong khi β-carotene thì không có chức năng này.

      Arab L & Steck S. Lycopene and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 1691S1695S.

http://www.lycoredindia.com/linked_files/TI_2.pdf

      Rao AV. Lycopene, tomatoes, and the prevention of coronary heart disease. Exp Biol Med 2002; 227: 908-913.

http://www.ebmonline.org/cgi/reprint/227/10/908

      Rissanen T, et al. Lycopene, atherosclerosis, and coronary heart disease. Exp Biol Med 2002; 277: 900-907. 

http://www.ebmonline.org/cgi/reprint/227/10/900 

      Howard D, et al. Dietary lycopene, tomato-based food products and cardiovascular disease in women. J Nutr 2003; 133: 2336-2341.

http://jn.nutrition.org/cgi/reprint/133/7/2336