GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Tác dụng bảo vệ tuyến tiền liệt của Lycopene

2010-02-12

LYCOPENE CÓ CÔNG DỤNG BẢO VỆ TUYẾN TIỀN LIỆT Ở NAM GIỚI

Tuyến tiền liệt là cơ quan đặc biệt quan trọng của nam giới. Trong những chất carotene tích lũy tại tuyến tiền liệt, tỷ lệ Lycopene là cao nhất, cho nên những nghiên cứu khả năng bảo vệ tuyến tiền liệt của Lycopene được triển khai rộng rãi trên thế giới. Chức năng chống oxy hóa của Lycopene có thể giảm sự phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới một cách hiệu quả. Những nghiên cứu lâm sàng và thống kê cho thấy, nam giới Italy và các nước thường xuyên ăn nhiều cà chua thì tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với các nước khác.  

Vào năm 1995, nghiên cứu viên của Đại học Harvard đã phát hiện ra tỷ lệ trái ngược giữa lượng Lycopene và nguy cơ mắc các bệnh về tuyến tiền liệt.

    Giovannucci E, et al. Intake of carotenoids and Retinol in Relation to Risk of Prostate Cancer. J Natl Cancer Inst 1995; 87: 1767-1776.  

http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/87/23/1767

♦    Gann PH, et al. Lower prostate cancer risk in men with elevated plasma lycopene levels. Cancer Res 1999; 59: 1225-1230.

http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/reprint/59/6/1225

♦    Kotake-Nara K, et al. Carotenoids affect proliferation of human prostate cancer cells. J Nutr 2001; 131:3303-3306.

http://jn.nutrition.org/cgi/content/abstract/131/12/3303

♦    Giovannucci E. A review of epidemiologic studies of tomatoes, Lycopene, and prostate cancer. Exp Biol Med 2002; 227: 852-859.

http://www.ebmonline.org/cgi/reprint/227/10/852

Sự tăng trưởng khác thường của tế bào biểu bì tuyến tiền liệt, là nguyên nhân chính dẫn đến phì đại tuyến tiền liệt. Các báo cáo chỉ ra rằng Lycopene có thể kiềm chế sự tăng trưởng của tế bào biểu bì tuyến tiền liệt, từ đó giảm bớt việc đi tiểu khó khăn.

♦    Obermuller-Jevic UC, et al. Lycopene inhibits the growth of normal human prostate epithelial cells in vitro. J Nutr 2003; 133: 3356 3360.

http://jn.nutrition.org/cgi/reprint/133/11/3356

♦    Liu XX, et al. Lycopene inhibits IGF-I signal transduction and growth in normal prostate epithelial cells by decreasing DHT-modulated IGF-I production in co-cultured reactive stromal cells. Carcinogenesis 2008; 29: 816-823.

http://carcin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/29/4/816

Gần đây đã có những thực nghiệm lâm sàng tiếp tục chứng minh rằng Lycopene có thể giúp người mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt ngăn chặn bệnh tình nặng thêm.

 

Schwarz S, et al. Lycopene inhibits disease progression in patients with benign prostate hyperplasia. J Nutr 2008; 138: 49–53.

http://jn.nutrition.org/cgi/reprint/138/1/49