THÀNH TÂM TRỌNG TÍN
HẾT LÒNG QUAN TÂM, BIẾT ƠN CỐNG HIẾN