GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của EU

2015-12-28

Chứng nhận độc quyền sáng chế EU I 

Tên độc quyền: Thực phẩm chức năng kết hợp Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế:2429508

Địa chỉ tìm kiếm: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

 

 

Chứng nhận độc quyền sáng chế EU II

Tên độc quyền: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol
Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: 2429509
Địa chỉ tìm kiếmhttp://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP