Where to buy?

Hanoi --General Agent in Vietnam

2011-04-12

VINMEC International Hospital in Hanoi

NHÀ THUC BNH VIĐA KHOA QUC T VINMEC

 

Add : 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni

Tel : +84-24-39751154         Hotline: 0943822399

Website : www.vinmec.com     E-mail: info@vinmec.com 

Opening Time : 0:00 AM - 24:00 PM